SULTANLAR DİYARI


Önce Hizmet Sonra Himmet

ehli tarikat

hicr

HİCR 1 - Elif, Lâm, Râ. Bunlar kitabın ve apaçık bir Kur'ân'ın âyetleridir.

HİCR 2 - Bir zaman gelecek ki inkâr edenler, keşke müslüman olsaydık temennisinde bulunacaklardır.

HİCR 3 - Onları bırak yesinler, içsinler, zevk alsınlar; arzu onları oyalasın ilerde bileceklerdir.

HİCR 4 - Biz hiçbir memleketi (Allah katında) bilinen bir zamanı olmaksızın helak etmedik.

HİCR 5 - Hiçbir millet, ecelinin önüne geçemez ve onu geciktiremez.

HİCR 6 - Dediler ki: "Ey kendisine Kur'ân indirilen (Muhammed)! Sen mutlaka bir mecnunsun."

HİCR 7 - "Eğer peygamberlik davanda doğru kimselerdensen, bize melekleri getirmeliydin."

HİCR 8 - Biz o melekleri ancak, hak ile indiririz. Ve indirildikleri vakit de onlara (kâfirlere) hiç mühlet verilmez.

HİCR 9 - Hiç şüphe yok ki, Kur'ân'ı biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız.

HİCR 10 - Andolsun, senden önceki milletler arasında da peygamberler gönderdik.

HİCR 11 - Onlara hiçbir peygamber gelmiyordu ki onunla alay etmiş olmasınlar.

HİCR 12 - Biz o küfrü suçluların kalbine işte böyle sokarız.

HİCR 13 - Kur'âna iman etmezler, halbuki öncekilerin sünneti (inanmadıkları için başlarına gelenler) gelip geçmiştir.

HİCR 14 - Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalar,

HİCR 15 - "Gözlerimiz perdelendi, daha doğrusu bize büyü yapılmıştır" derler.

HİCR 16 - Andolsun biz, gökte birtakım burçlar yarattık ve bakanlar için onu süsledik.

HİCR 17 - Ve göğü taşlanan bütün şeytanlardan koruduk.

HİCR 18 - Ancak kulak hırsızlığı eden şeytan hariç, onu apaçık bir alev sütunu takip eder.

HİCR 19 - Yeryüzünü düzgün bir şekilde yarattık ve oraya sabit dağlar yerleştirdik. Orada hikmetle ölçülmüş her şeyden bitkiler bitirdik.

HİCR 20 - Orada hem sizin için, hem de sizin rızıklarını veremediğiniz kimseler için geçim yollarını yarattık.

HİCR 21 - Her şeyin hazineleri yalnız bizim yanımızdadır. Fakat biz, onu ancak ihtiyaca göre, belli ölçülerde veririz.

HİCR 22 - Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten bir su indirip sizi onunla suladık. O suyu hazinelerde tutan da siz değilsiniz.

HİCR 23 - Elbette biz diriltiriz ve biz öldürürüz! Ve hepsinin varisleri de biziz.

HİCR 24 - Andolsun ki biz, içinizden İslâm'da öne geçmek isteyenleri de biliriz, geri kalmak isteyenleri de biliriz.

HİCR 25 - Şüphesiz Rabbin O'dur ki, onları kıyamet gününde hesaba çekmek için toplayacaktır. O, hikmet sahibidir, bilendir.

HİCR 26 - Andolsun ki biz insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık.

HİCR 27 - Cinleri de daha önce insan vücudunun gözeneklerinden geçebilen güçlü bir ateşten yarattık.

HİCR 28 - Ey Peygamber! Rabbinin meleklere şöyle dediğini hatırla: "Ben, kuru balçıktan, şekil verilmiş kokuşmuş çamurdan bir insan yaratacağım."

HİCR 29 - Ben, onun yaratılışını tamamladığım ve ona ruhumdan üflediğim zaman, siz hemen onun için secdeye kapanın."

HİCR 30 - Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde ettiler.

HİCR 31 - Yalnız İblis hariç. O secde edenlerle beraber olmaktan çekinmişti.

HİCR 32 - Allah buyurdu ki: "Ey İblis! Ne oluyor sana da, secde edenlerle beraber olmuyorsun?"

HİCR 33 - İblis şöyle dedi: "Kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattığın bir insana secde edemezdim."

HİCR 34 - Allah şöyle buyurdu: "Öyle ise oradan çık! Sen, artık kovulmuş birisin."

HİCR 35 - "Kıyamet gününe kadar lanet senin üzerindedir."

HİCR 36 - İblis: "Rabbim! Öyle ise insanların kabirlerinden kaldırılacakları güne (kıyamete) kadar bana mühlet ver" dedi.

HİCR 37 - Allah buyurdu ki: "Sen mühlet verilenlerdensin."

HİCR 38 - "Allah katında bilinen vaktin gününe kadar..."

HİCR 39 - İblis şöyle dedi: "Rabbim! Beni saptırdığın için, mutlaka ben de yeryüzünde onlara günahları süsleyeceğim ve onların hepsini mutlaka azdıracağım!"

HİCR 40 - "Ancak içlerinden ihlaslı kulların müstesnâdır."

HİCR 41 - Allah şöyle buyurdu: "İşte bana ulaşan dosdoğru yol budur."

HİCR 42 - "Sana uyan azgınlardan başka, kullarımın üzerinde hiçbir nüfuzun yoktur."

HİCR 43 - "Şüphesiz ki onların hepsine vaad edilen yer cehennemdir."

HİCR 44 - "Cehennemin yedi kapısı vardır. O kapıların herbiri için birer grup ayrılmıştır."

HİCR 45 - Allahtan korkanlar, elbette cennetlerde ve pınarların başındadırlar.

HİCR 46 - Onlara: "Selametle güven içinde oraya girin" denir.

HİCR 47 - Biz o cennetliklerin kalblerindeki kinleri çıkarır atarız. Hepsi kardeşler olarak sevinç içinde karşılıklı koltuklara otururlar.

HİCR 48 - Orada kendilerine hiçbir yorgunluk gelmeyecek. Oradan çıkarılacak da değillerdir.

HİCR 49 - Kullarıma haber ver ki, gerçekten ben çok bağışlayıcı ve pek merhamet ediciyim.

HİCR 50 - Bununla beraber azabım da çok acıklı bir azabdır. Bunları geçmişten bazı örneklerle açıklamak üzere:

HİCR 51 - Hem o kullara, İbrahim'in misafirlerinden de haber ver.

HİCR 52 - Hani melekler, İbrahim'in yanına girdikleri zaman, "selam" demişler, İbrahim de onlara: "Biz sizden korkuyoruz" demişti.

HİCR 53 - Melekler: "Korkma! Gerçekten biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz" dediler.

HİCR 54 - İbrahim dedi ki: "Bana ihtiyarlık gelmişken, beni mi müjdeliyorsunuz, neye dayanarak beni müjdeliyorsunuz?"

HİCR 55 - Melekler: "Seni gerçekle müjdeliyoruz. Sakın Allah'ın rahmetinden ümidini kesenlerden olma!" dediler.

HİCR 56 - İbrahim dedi ki: "Rabbimin rahmetinden, sapıklardan başka kim ümit keser?"

HİCR 57 - "Ey elçiler! Başka ne işiniz var?" dedi.

HİCR 58 - Melekler şöyle dediler: "Biz suçlu bir kavmi cezalandırmak için gönderildik.

HİCR 59 - Ancak Lût ailesi müstesnâdır. Biz, onların hepsini muhakkak kurtaracağız.

HİCR 60 - Yalnız Lût'un karısı müstesnâ, çünkü onun helak edilenlerle birlikte yok edilmesini takdir ettik.

HİCR 61 - Melek olan elçiler, Lût kavmine gelince,

HİCR 62 - Lût dedi ki: "Doğrusu siz ürkülecek bir kavimsiniz."

HİCR 63 - Elçiler dediler ki: "Bilakis biz sana onların şüphe ettiği azabı getirdik."

HİCR 64 - "Sana gerçeği getirdik; biz elbette doğru söylüyoruz."

HİCR 65 - "Gecenin bir bölümünde aileni yola çıkar, sen de arkalarından yürü ve sizden kimse ardına bakmasın; istenen yere gidin."

HİCR 66 - Biz, Lût'a şu kesin emri vahyettik: "Bu kâfirler sabaha çıkarken muhakkak kökleri kesilmiş olacaktır."

HİCR 67 - Şehir halkı, insan şeklindeki güzel yüzlü melekleri görünce, onlara iğrenç işlerini yapabileceklerini düşünüp sevinerek geldiler.

HİCR 68 - Lût, kavmine şöyle dedi: "Bunlar benim misafirlerimdir, beni rüsvay etmeyin."

HİCR 69 - "Allah'tan korkun! Beni mahcub etmeyin."

HİCR 70 - Lût kavmi şöyle dedi: "Biz sana kimsenin koruyuculuğunu yapmamanı söylememiş miydik?"

HİCR 71 - Lût şöyle dedi: "İşte kızlarım! Düşündüğünüzü yapacaksanız (onlarla evlenin).

HİCR 72 - Resulüm! Ömrüne yemin olsun ki gerçekten onlar, sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlardı.

HİCR 73 - Güneş doğarken o korkunç çığlık onları yakaladı.

HİCR 74 - Biz, onların şehirlerinin üstünü altına geçirdik ve üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık.

HİCR 75 - Gerçekten bunda, düşünen keskin anlayışlılar için ibretler vardır.

HİCR 76 - Hem o Lût kavminin bulunduğu şehir harabesi bir yol üzerinde bulunmaktadır.

HİCR 77 - Şüphesiz ki, bunda iman edenler için bir ibret vardır.

HİCR 78 - Eyke halkı da gerçekten zalimlerdi.

HİCR 79 - Biz Eyke halkından da intikâm aldık. İkisi de (Eyke ve Medyen) açık bir yol üzerindedir.

HİCR 80 - Şüphesiz ki, Hıcr halkı da peygamberleri yalanladılar.

HİCR 81 - Biz, onlara âyetlerimizi vermiştik de onlar, yüz çeviriyorlardı

HİCR 82 - Onlar, dağlardan emniyetli emniyetli evler yontuyorlardı.

HİCR 83 - Onları da sabahleyin korkunç bir çığlık yakaladı.

HİCR 84 - Kazanmakta oldukları şeyler, onlardan hiçbir zararı savmadı.

HİCR 85 - Biz gökleri, yeri ve aralarındaki varlıkları ancak hak ve hikmetle yarattık ve elbette ki, kıyamet kopacaktır. (Ey Peygamber!) Şimdi sen onlara yumuşak davran ve güzel muamele et.

HİCR 86 - Şüphesiz Rabbin kemaliyle yaratandır ve iyi bilendir.

HİCR 87 - Andolsun ki, biz sana tekrarlanan yedi âyeti (Fatihayı) ve yüce Kur'ân'ı verdik.

HİCR 88 - Sakın o kâfirlerden birtakımlarına verip de kendilerini zevklendirdiğimiz şeye (mal ve servete) heveslenip göz dikeyim deme. Onlardan dolayı üzülme. Müminlere merhamet kanatlarını indir.

HİCR 89 - De ki: "Şüphesiz ben apaçık bir uyarıcıyım."

HİCR 90 - (İnanmazsanız başınıza) tıpkı o taksimcilere (yahudi ve hıristiyanlara) indirdiğimiz azap gibi (bir azab inecektir).

HİCR 91 - Onlar, Kur'ân'ın bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayarak onu kısım kısım böldüler.

HİCR 92 - 93 - Rabbin hakkı için biz, mutlaka onların hepsini yaptıklarından dolayı hesaba çekeceğiz.

HİCR 92 - 93 - Rabbin hakkı için biz, mutlaka onların hepsini yaptıklarından dolayı hesaba çekeceğiz.

HİCR 94 - Şimdi sen emrolunduğunu açıkça tebliğ et. Müşriklerden yüz çevir.

HİCR 95 - Muhakkak ki alay edenlere karşı biz sana yeteriz.

HİCR 96 - Onlar Allah ile birlikte başkasını ilâh edinenlerdir. Onlar yakında bileceklerdir.

HİCR 97 - Gerçekten biliriz ki, onların söylediklerine göğsün daralıyor.

HİCR 98 - O halde Rabbini hamd ile tesbih et. Ve secde edenlerden ol.

HİCR 99 - Ve sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.

Tasavvuf ; Seni Senden Alır Seni Sana Sensiz Verir
Yasarmayan bir göz, kızarmayan bir yüz, hissetmeyen bir öz, eyleme dönüsmeyen binbir söz ile Allah'a yazılan davetiyeler nasıl varsın yerine? => Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=